اعتراض ۲۱ تشکل تولیدی پوشاک به افزایش تعداد مناطق آزاد در سطح کشور

Bookmark and Share

[ad_1] طرح افزایش تعداد مناطق آزاد طی ۵ سال اخیر ۵ بار به شورای نگهبان ارسال شده و هر بار شورای نگهبان ایرادات اساسی به آن گرفته که این موضوع نشان دهنده این است که بدنه دولت و نظام و کارشناسان نسبت به این طرح انتقادات فراوان دارند. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: بهرام شهریاری (نایب …

ادامه مطلباعتراض ۲۱ تشکل تولیدی پوشاک به افزایش تعداد مناطق آزاد در سطح کشور