چگونگی مرحله دوم ثبت نام طرح ملی مسکن

[ad_1] معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آخرین روند پالایش ثبت نامی‌های مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن را اعلام و در خصوص ساز و کار‌های ورود بخش مسکن به بازار سرمایه، توضیحاتی ارایه کرد. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در خصوص ساز و کارهای ورود بخش مسکن به بازار سرمایه و …

ادامه مطلبچگونگی مرحله دوم ثبت نام طرح ملی مسکن