Walang masyadong تائو sa sentro ng bayan kaninang namili آکو ننگ kaunti sa مواد غذایی در namalengke ng اضطراب سخت و ناگهانی-3 araw na ulam para sa aming 5. Malungkot ang لوکبن. Matagal ننگ ganito, dalawang buwan na, pero hindi pa rin آکو masanay sa kuwarentena. Lalo ngayon. مایو. هندی dapat ganito sa bayang ito.

Ipapaalala ko lang na, dapat سانا, ngayong buwan ay مبارک ماه مه pa rin. Na کونگ wala ang غیر قابل تصور krisis na itong sumira, harinawa sa شبه حرفه ای ng maraming پایان سال manghuhulang nakabanaag ng kasaganahan sa pagsisimula ng 2020, siguro, kaliwa نمی kanang piyesta na ang dinaluhan ko.

Ganito کسی. Taga-ابندو ang nanay ko. Malapit sa lang ابندو, Bulacan, ang, دوستیابی, بهای ko sa Valenzuela. حداقل کرایه jeepney سوار o 25-پزوی نقاشی با آبرنگ روی گچ ، اقامت. Marami, pa rin akong kamag-anak در kaibigan sa bayang pinagsayawan ni Doña Pia آلبا, ang nanay ni ماریا کلارا, para mamintuho (ang lalim, umasam ang ibig sabihin ng salitang mamintuho, maghangad ننگ mas masidhi که مرزهای شدید ایمان) na magkaanak. در nagkaanak nga. Si ماریا کلارا na nga. و بقیه به عنوان آنها می گویند Rizaliana مطالعات sa دبیرستان na nairaraos sa pamamagitan ng pag-تصویب sa bawat فصل ng نولی در ال Fili.

ملا noong magkamulat ako, لگی ننگ espesyal sa akin ang 3 araw na piyesta ng ابندو tuwing مایو, 17, 18, 19. Hanggang noong nagdaang taon, sinasagupa ko ang init ng مایو habang gumagapang sa batok ko ang pawis na پرنگ galing sa termos para sa lang aking سالانه حج sa 3 حامی ng kapistahan: سانتا کلارا (na pinong-pino, ang hinihingan sa pamamagitan ng bigay na bigay na pagsasayaw ng mga mag-asawang walang anak), سان پاسکوال Baylon در نوسترا سنرا د Salambao. Kasabay na rin nito ang pagdalo ko sa سالانه مینی class reunion مملو از talaba و hipon swahe و نوشیدن شراب خواری ng یخ سرد serbesa habang pinag-uusapan نمین ang mga کلاس قلدر در mga له نمین dati na hindi نمین naging kaibigan kahit pa sinabihan کامی دوستیابی “هندی کیتا ذوق pwede ba دوستان na lang tayo?” Mga sinungaling sila. (فریاد nga پلا sa tropang umampon sa akin ملا دسته 93 ng Colegio de San Pascual Baylon kahit hindi آکو rito nagtapos ng دبیرستان آره!)

Samantala, buhat ننگ magkaroon ng sariling pamilya, nanirahan ako na حداقل هر آخر هفته pagkatapos makipagsalapalaran در magbanat ng buto buong linggo sa Maynila, dito sa longganisa بهشت na کونگ tawagin ay لوکبن, کسون. Bukod sa longganisa – shortganisa lang dapat talaga dahil maiikli ang orihinal na longganisang لوکبن – tanyag din ang bayang ito sa kaniyang Pahiyas جشنواره tuwing مایو 15 para ipagdiwang ang kapistahan ni San Isidro Labrador, the kinikilalang حامی ng magsasaka sa tradisyong Katoliko.

از صرفا یک رویداد مذهبی نق نقو-جلوه های ویژه گرافیکی ang mga kapistahang ito bilang گردشگری اغراق na naging پلت فرم naman ng komersyalismo حسن نیت ارائه میدهد از حمایت های مالی شرکت های بزرگ, para mairaos ang kapistahan. Walang AVP ng گروه گردشگری para من-ترویج ang masayang bansa natin sa mundo ang hindi کسما ang لوکبن, lalo ang makukulay در یاد na kiping o برنج تبدیل به یک موفقیت ، ننگ mauso ang رسانه های اجتماعی lalong sumigabo ang pagtangkilik sa kapistahan ng bayang ito. Kaygandang gawing پس زمینه sa larawan ang mga kiping na ginawa na پرنگ aranya o لوستر. آپلود sabay #wanderlust #pahiyas #itssomasayahere.

همه خوشحال به نظر می رسید. کایا sa bawat taon na lumilipas, papabongga ننگ papabongga ang okasyon. Papabongga. هندی ko na-تصور کنید na gagamitin ko ang salitang papabongga matapos ang mahigit 40 taong pag-iral ko sa موند. کونگ hindi nga lang para sa espasyong ito.

بونو. Napakasuwerte ko. Hinubog ng naglalakihang piyesta ang aking magli-5 dekadang وجود sa mundong sinasalanta ngayon ng salot. Idagdag pa sa mga piyestang ito ang mga حامی na ipinagpipiyesta naman sa iba نمی ibang bahagi ng kapuluan. Ilang San Isidro Labrador mayroon ang bansa natin? Ilang سانتا کلارا o سن پاسکوال Baylon? Huwag ننگ isama pa ang ماه جشن para sa Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje o بانوی ما از صلح و خوب سفر sa انتیپلو. پرو ممکن است ibang plano ang pagkakataon.

Matamlay ang aming bayan, the bawat bayan. Sa halip na magdiwang ng mga kapistahan, iba ang ating pinagpipiyestahan.

Kakatwa ang salitang pista o piyesta na ملا sa salitang لاتین na fastum o piging. لگی ننگ iniuugnay natin ang kapistahan sa pananampalataya ng tradisyong Katoliko در kasabay nito the kasiyahan در ang mismong piging na tinatawag din natin, blandly na handaan. Handaan, maraming inihandang pagkain. Na maaaring nakahanda حلقه ihain ننگ ممکن است nakahandang ngiti ng کونگ sinong ممکن است بهای na dadayuhin ng کونگ چین mang nakahanda rin ang sikmura para lamnan. کایا kapag ginamit natin ang تحت اللفظی na pinagpiyestahan, ibig sabihin lamang, مارس pagkaing dinumog o nilapa, depende sa سیدھی ng akto ng pagsubo. Pinagpiyestahan ang litson, halimbawa. Dinumog, pinilahan. فیلم های پرفروش. Naubos.

کایا habang walang mapamiyestahan ang marami sa atin dahil kanselado ang لحاط ng okasyon در gawaing kaugnay ng kapistahan, marami naman tayong ibang pinagpipiyestahan. ناسا سطح ng talinghaga o استعاره ang pinagpipiyestahan o dinudumog ng marami sa atin. Isyu. Balita. Tsismis sa barangay. کونگ چین ba halimbawa the tumanggap ng اضطراری یارانه na پرنگ hindi dapat. O کونگ چین itong kapitbahay مونگ ubo ننگ ubo.

Pinagpipiyestahan natin ang buhay ng mga تائو در mga pangyayari. Dinudumog, nilalapa, wala هاله itinitira. Minsan kinukulang pa کایا pinupunیک ng iba ng maling impormasyon. Na kagyat pagpipiyestahan naman ng iba.

Dahil ang marami sa atin ay kondenado sa loob ng بهای, maraming panahon ang inuubos natin sa رسانه های اجتماعی lalo iyang mga محلی Facebook گروه na pambayan o pambarangay na لحاط ay magkakakilala, para makibalita, para pagpiyestahan ang buhay ng ibang تائو در mga pangyayari. Iyon nga lang gaya ng pinagpiyestahang litson sa sarap, kahit delikado, bihira ang nagiging maingat. Ganito rin sa pinagpipiyestahan nating pangyayari. Kadalasan, bihira na ang nagsusuri. Big tits na lang ننگ big tits ng inaakalang masarap na impormasyon.

Walang piyesta ngayon. پرو hindi maubos-ubos ang mga paksang pinagpipiyestahan ng mga inip na inip na sa loob ng بهای. – Rappler.com

Bukod sa pagtuturo ng نوشتن خلاق, پاپ, فرهنگ, تحقیق در سمینار در رسانه های جدید sa Departamento ng Literatura در sa تحصیلات تکمیلی ng Unibersidad ng سانتو توماس تحقیقات همکار din سی Joselito D. delos Reyes, دکترا, sa UST مرکز تحقیقات فرهنگ و هنر و علوم انسانی. Siya ang هماهنگ کننده ng AB نوشتن خلاق برنامه ng UST.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de